นายพิษณุ เสามี

  • ตำแหน่ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

 

1    
ชื่อ : 65 หมู่ 1 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
E-mail :
เบอร์โทรศัพท์: 081-5835054
 
   

1

 

ชื่อกิจการ : หจก เมืองพรหมโฆษณา
ที่อยู่กิจการ : 65 หมู่ 1 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ : -
 

 

 

1

web page hit counter